Letní přežití

Kurz PŘEŽITÍ P-1A

 
Termín :  25–26–27.08.2017  
začátek od 25.8. v 17.00 hod 
konec 27.8. cca do 16.00 hod  
 
Maximální počet účastníku - 10 osob
Podmínkou účasti - zaplacení kurzu do termínu 15.08.2017 pod variabilním symbolem (datum narození – bez teček a mezer)

 

Místo a čas začátku akce: shromaždiště - Hořovice (okres Beroun),  vlakové nádraží 

v 16.45 hod 

Konec  akce: Hořovice,  vlakové nádraží  11.00 až 12.00 hod 

Kontaktní  telefon organizátora:  739 844 658 

 

Simulace  situace:   po kolapsu komunálního systému se skupina osob  přesouvá mimo civilizaci. 

Stručný popis akce: 

 • základní seznámení se spojovacími, pozorovacími, prostředky
 • základní seznámení se zbraní
 • základní seznámení s pohybem v terénu při přesunech 
 • přesuny terénními vozidly
 • slaňování, překonávání překážek
 • přechod vodního toku
 • orientace v terénu
 • zajištění, vybudování,  kempu pro skupinu
 • noční/denní přepadení skupiny, obrana a pochod
 • přežití v polních podmínkách
 • pomoc raněnému, zdravověda
 • vyhodnocení akce       

Poznámky k akci: Vybavení  jednotlivce : dle uvážení každého z účastníků,  pro přežití dvou dní v přírodě. Spát budou účastníci v přírodě.  Jídlo  a vodu  s sebou.  Během kurzu probíhají přesuny. Průměrně 10 km. Nutno zvolit adekvátní oblečení a obuv pro tuto činnost. 

Oděv: optimálně maskovací vz. 95 (který v současnosti používá Armáda České republiky)      

Ostatní : k imitaci práce se zbraní  a k další činnosti se používají airsoftové makety.      
V případě dotazů možná konzultace na tel čísle  739 844 658

Akce se uskuteční za jakéhokoli počasí !!!

 

cena 2.950,- Kč

Kurz PŘEŽITÍ P-2A

 
Termín :  15–16–17.09.2017  
začátek od 15.9. v 17.00 hod 
konec 27.9.  cca do 12.00 hod  
 
Maximální počet účastníku - 10 osob
Podmínkou účasti - zaplacení kurzu do termínu 01.09.2017 pod variabilním symbolem (datum narození – bez teček a mezer)

 

Místo a čas začátku akce: shromaždiště - Hořovice (okres Beroun),  vlakové nádraží 

v 16.45 hod 

Konec  akce: Hořovice,  vlakové nádraží  11.00 až 12.00 hod 

Kontaktní  telefon organizátora:  739 844 658 

 

Simulace  situace:    Simulace  situace: po kolapsu komunálního systému, skupina pohybující se v získaném přírodním teritoriu řeší konfliktní situaci. 

Stručný popis akce: 

 • základní příprava  skupiny ke splnění úkolu
 • přesun terénními vozidly na určené stanoviště
 • léčka-přepadení-obrana
 • zajetí několika členů skupiny
 • konsolidace zbytku skupiny příprava na osvobození rukojmích
 • noční přesun na určené stanoviště
 • osvobození zbytku skupiny
 • ošetření zraněných
 • přesun do bezpečného kempu
 • zajištění kempu odražení útoku
 • vyhodnocení akce

Vybavení jednotlivce: dle uvážení každého z účastníků,  pro přežití dvou dní v přírodě. Spát budou účastníci v přírodě.  Jídlo  a vodu  s sebou.  Během kurzu probíhají přesuny. Průměrně 20 km. Nutno zvolit adekvátní oblečení a obuv pro tuto činnost.

Oděv: optimálně maskovací vz. 95 (který v současnosti používá Armáda České republiky)

Ostatní : k imitaci práce se zbraní  a k další činnosti se používají airsoftové makety.      
V případě dotazů možná konzultace na tel čísle  739 844 658

Akce se uskuteční za jakéhokoli počasí !!!

 

cena 3.600,- Kč

zimní přežití

 

Termíny

 • Volba vhodného materiálu a vybavení, tepelná pohoda
   
 • Voda - získání, úprava a její transport, pitný režim
   
 • Stavba improvizovaného přístřešku
  v zimních podmínkách
   
 • Přesun v zimních podmínkách (sněžnice)
   
 • Výroba sněžnic a dalších imp. pomůcek
 • Krátkodobá předpověď počasí
   
 • Nouzová signalizace
   
 • Orientace v terénu, topografie, určování světových stran, odhad vzdálenosti
  a času
   
 • Nouzová signalizace, mezinárodně smluvené kódy a signály
   
 • Psychologie přežití

Bankovní spojení: 7806887001/5500, variabilní symbol datum narození ve tvaru RRMMDD
Tel. 608581896 - E-mail: info@diesel-survival.cz