Taktická první pomoc

 

Základní kurz
první pomoci

 • zprůchodnění dýchacích cest

 • zastavení masivního krvácení

 • ošetření fraktur končetin

 • použití izraelského tlakového obvazu

 • použití turniketu

 • využití dostupných materiálů
  k vytvoření provizorních obvazů, dlah
  a nosítek

Pokračující kurz​
PRVNÍ POMOCI

 • termická poranění

 • poranění hrudníku

 • základní interní stavy

 • otravy

 • rozšířená resuscitace pomocí AED
  a samorozpínacího vaku atd.

Kurz zdravotníka expedice​

 • CENA, MÍSTO A DATUM KONÁNÍ TOHOTO KURZU PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ
 • Základní PP

 • Rozšířená první pomoc

 • rozšířené zajištění DC pomocí pomůcek, vzduchovody, kombitubus, laring. maska, krikotomie

 • postupy pro dekompresi tenzního pneumotoraxu

 • zajištění žilního vstupu

 • rozdělení roztoků

 • základní zaléčení bolesti

 • komunikační a evakuační postupy
  v zahraničí

 • výbava a materiál

Kurz Survival, Search a Rescue

- může navazovat na expedici

 • CENA, MÍSTO A DATUM KONÁNÍ TOHOTO KURZU PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ
 • základní techniky přežití v přírodě, přístřešek

 • příprava ohně

 • zajištění vody

 • zajištění potravy

 • plnění konkrétního úkolu k nalezení zraněných (topografie, přesun)

 • nalezení zraněných ošetření na místě
  a extrakce do tábora (použití specifického materiálu pro bojové podmínky)

 • Stabilizace zraněných atd.

 • komunikační a evakuační postupy
  v zahraničí

 • výbava a materiál

Bankovní spojení: 7806887001/5500, variabilní symbol datum narození ve tvaru RRMMDD
Tel. 608581896 - E-mail: info@diesel-survival.cz