CZECH SYSTEM STYLE PAVEZA

Český styl PAVÉZA

vychází ze staroslovanského stylu boje, který je znám hlavně pod názvem RUSKÁ SYSTEMA. Nesnažíme se objevovat objevené, nebo s velkým halasem tvrdit, že tento styl je ten nejlepší, nejefektivnější, neporazitelný a jediný správný, ale je to pouze výsledek práce našich členů (mnozí dosáhli mistrovských stupňů v jiných stylech).

Jsme hrdí na to, že jsme Češi, potomci takových válečníků jako byli Přemysl Otakar II. , Jan Jiskra z Brandýsa , Jan Radecký z Radče, Jan Roháč z Dubé, Jan Lucemburský, Jan Źižka z Trocnova, Václav I. , potomci vojáků českých legií za Velké války a mnoha dalších vynikajících vojáků, válečníků a vojevůdců. Proto název PAVÉZA (štít používaný husity). Jsme hrdí na to, že jsme slované, proto je základem PAVÉZY staroslovanský styl. Prezident našeho klubu získal k výuce RUSKÉ SYSTEMY certifikát, ale rozhodl se jít jinou cestou. 

Výsledkem je PAVÉZA, styl využívající zejména síly protivníka, údery a tlaky na vitální centra a body protivníka, umožňující s minimální námahou zneškodnit každého soupeře.

Technická vyspělost se posuzuje při zkouškách. Jsou tři základní stupně:

První se skládá pouze z technik PAVÉZY.

Druhý stupěň opět z dalších technik PAVÉZY a získáním dvou certifikátů Taktické první pomoci.

Třetí stupeň je podmíněn zkouškami z technik PAVÉZY a absolvováním dvou kuzů Přežití.

Mistrovská zkouška je podmíněna komplexním absolvováním všech tří kategorií výcviku - SEBEOBRANY, TAKTICKÉ PRVNÍ POMOCI I PŘEŽITÍ.

Udělením mistrovského stupně se současně uděluje osvědčení o umožnění vlastního vyučování stylu PAVÉZA.

Bankovní spojení: 7806887001/5500, variabilní symbol datum narození ve tvaru RRMMDD
Tel. 608581896 - E-mail: info@diesel-survival.cz