KURZ PŘEŽITÍ P-1A

Simulace situace:
po kolapsu komunálního systému se skupina osob přesouvá mimo civilizaci.

Stručný popis akce:

 • základní seznámení se spojovacími, pozorovacími, prostředky

 • základní seznámení se zbraní

 • základní seznámení s pohybem v terénu při přesunech

 • přesuny terénními vozidly

 • slaňování, překonávání překážek

 • přechod vodního toku

 • orientace v terénu

 • zajištění, vybudování, kempu pro skupinu

 • noční/denní přepadení skupiny, obrana a pochod

 • přežití v polních podmínkách

 • pomoc raněnému, zdravověda

 • vyhodnocení akce

Poznámky k akci 
Vybavení jednotlivce: dle uvážení každého z účastníků, pro přežití dvou dní v přírodě. Spát budou účastníci v přírodě. Jídlo a vodu s sebou. Během kurzu probíhají přesuny. Průměrně 10 km. Nutno zvolit adekvátní oblečení a obuv pro tuto činnost.

Oděv: optimálně maskovací vz. 95 (který v současnosti používá Armáda České republiky)

Ostatní: k imitaci práce se zbraní a k další činnosti se používají airsoftové makety.

Akce se uskuteční za jakéhokoli počasí !!!

KURZ PŘEŽITÍ P-2A

Simulace situace:
po kolapsu komunálního systému, skupina pohybující se v získaném přírodním teritoriu řeší konfliktní situaci.

Stručný popis akce:

 • základní příprava skupiny ke splnění úkolu 

 • přesun terénními vozidly na určené stanoviště 

 • léčka-přepadení-obrana 

 • zajetí několika členů skupiny 

 • konsolidace zbytku skupiny příprava na osvobození rukojmích 

 • noční přesun na určené stanoviště 

 • osvobození zbytku skupiny 

 • ošetření zraněných 

 • přesun do bezpečného kempu 

 • zajištění kempu odražení útoku 

 • vyhodnocení akce


Poznámky k akci: 
Vybavení jednotlivce: dle uvážení každého z účastníků, pro přežití dvou dní v přírodě. Spát budou účastníci v přírodě. Jídlo a vodu s sebou. Během kurzu probíhají přesuny. Průměrně 20 km. Nutno zvolit adekvátní oblečení a obuv pro tuto činnost.


Oděv: optimálně maskovací vz. 95 (který v současnosti používá Armáda České republiky)


Ostatní: k imitaci práce se zbraní a k další činnosti se používají airsoftové makety.


Akce se uskuteční za jakéhokoli počasí !!!