obsahuje

ZÁKLADNÍ KURZPRVNÍ POMOCI

 • zprůchodnění dýchacích cest
 • zastavení masivního krvácení
 • ošetření fraktur končetin
 • použití izraelského tlakového obvazu
 • použití turniketu
 • využití dostupných materiálů k vytvoření provizorních obvazů, dlah a nosítek
obsahuje

POKRAČUJÍCÍ KURZ​PRVNÍ POMOCI

 • termická poranění
 • poranění hrudníku
 • základní interní stavy
 • otravy
 • rozšířená resuscitace pomocí AED a samorozpínacího vaku atd.
obsahuje

KURZ ZDRAVOTNÍKA EXPEDICE

 • CENA, MÍSTO A DATUM KONÁNÍ TOHOTO KURZU PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ
 • Základní PP
 • Rozšířená první pomoc
 • rozšířené zajištění DC pomocí pomůcek, vzduchovody, kombitubus, laring. maska, krikotomie
 • postupy pro dekompresi tenzního pneumotoraxu
 • zajištění žilního vstupu
 • rozdělení roztoků
 • základní zaléčení bolesti
 • komunikační a evakuační postupy v zahraničí
 • výbava a materiál